24 క్రాఫ్ట్స్
  • కమల్ వ్యాఖ్యలు తప్పు: గాయత్రి

     చెన్నై, జూలై 12, సీనియర్ హీరో, తమిళ బిగ్ బాస్ హోస్ట్.. కమల్ హాసన్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలపై నటి గాయత్రీ రఘు ...

     చెన్నై, జూలై 12, సీనియర్ హీరో, తమిళ బిగ్ బాస్ హోస్ట్.. కమల్ హాసన్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలపై నటి గాయత్రీ రఘురాం మండిపడింది. బిగ్ బాస్ హౌస్ లోని లేడీ సెలబ్రిటీలు సిగరెట్లు కాలుస్తుండటం, జంట్స్ తో ఒకే మంచం ...

    Read more